Aanmelden voor het Schakelklas MBO

Voor je aanmelding heb je nodig:

  • BSN-nummer
  • Gegevens DUO-lening: Een scan of foto van de brief Kennisgeving Inburgering van DUO, je einddatum inburgering en het bedrag dat je nog in je lening hebt.
  • Een kopie of scan van je diplomawaardering (indien aanwezig)
  • Een scan of foto van je identiteitsbewijs (voor én achterkant)

 

Klik hier om te starten met je aanmelding